Damplanken

Geheid op tijd!

Damwanden zijn een vaak uitgevoerde beschoeiingstechniek en bestaan uit damplanken. Dat zijn stalen profielen die we in de grond trillen, persen of heien. Elke damplank beschikt over een slot waar een andere damplank in geplaatst kan worden. Zo ontstaat een grond- en of waterkerende damwand.

Achteraf kunnen de damplanken eventueel getrokken en hergebruikt worden. Soetaert heeft een stock van meer dan 10.000 ton damplanken die we verhuren voor tijdelijke beschoeiingen van bouwputten en andere constructies.

Eigenschappen:

  • Grond- en waterkerend
  • Grote stijfheid, waardoor de wand grote druk kan opvangen
  • Recupereerbaar

Toepassing:

Damwanden kunnen zowel in permanente als in tijdelijke toestand voor verschillende constructies gebruikt worden, zoals kademuren, bouwputten, tunnels en parkeergarages.