Soilmix

Minimale restfracties

Soetaert legde de basis voor zowel de theoretische benadering als de praktische uitvoering van de soilmixtechniek. Daardoor mogen we onszelf pionier en marktleider noemen van de techniek in België, en bij uitbreiding Europa.

De soilmixtechniek is een trillingvrije diepfunderingstechniek die de aanwezige grond als grondstof gebruikt om diepfunderingselementen te maken. De cuttersoilmixfrees wordt via een makelaarsgeleide diepfunderingsmachine in de grond gebracht. Tijdens het frezen wordt grout, een cement-watermengsel onder druk geïnjecteerd door de voerbuis en met de grond tot een homogeen geheel gemixt. Zo ontstaat er een soilmixmoot in de grond. Een soilmixwand bestaat uit primaire en secundaire moten die deels in elkaar worden gefreesd. Hierdoor krijgen we een gesloten, aansluitende en waterremmende laag.

Deze techniek is uitermate geschikt voor de beschoeiing van bouwputten, om de ondergrond te stabiliseren, of waterwerende wanden en gebouwfunderingen te plaatsen, al dan niet naast bestaande constructies. Met zijn diepfunderingsmachines kan Soetaert soilmixwanden tot 31 meter diep plaatsen.

Eigenschappen:

  • Trilling- en geluidsvrij
  • Grond- en waterkerende functie
  • Geen grondverdringing
  • Versterking door wapening of profielen mogelijk

Toepassing:

Soilmixwanden kunnen in dichtbebouwde gebieden uitgevoerd worden. Ze worden vooral geplaatst om bouwputten te beschoeien en gebouwfunderingen te plaatsen.

soilmix212.18 kB
London
Kortrijk
Aalst