Grindkernen

___

Soetaert biedt een brede waaier aan grondverbeteringstechnieken aan. Naast vibroflotatie en Deep Cement Mixing (DCM), voeren we ook grindkernen uit. Die verdichten de bodem, waardoor het draagvermogen verhoogt en zettingen afnemen. Grindkernen zijn verdichte kolommen in de grond die gevuld worden met grind of gerecupereerd betonpuin. Dat laatste maakt de kernen niet alleen tot een efficiënte, maar ook een duurzame oplossing. 

Om een grindkern te maken, trillen we eerst een stalen voerbuis in de grond. Van zodra de buis de gewenste diepte heeft bereikt, storten we er grind in, al dan niet gecementeerd met grout. Door de voerbuis vervolgens regelmatig op en neer te bewegen, verdicht het grind in de diepte en ontstaat een stevige kern om op te bouwen.

Multifunctionele machines zorgen voor efficiënte plaatsing. 

Bij Soetaert beschikken we over multifunctionele machines die we zowel voor grindkernen, soilmix als secanspalen inzetten. Zo kunnen we eenvoudig machines mobiliseren en grote projecten op snel tempo uitvoeren. In Oostende, bijvoorbeeld, plaatsten we in een recordtijd 2.814 grindkernen uit gerecupereerd betonpuin met behulp van slechts vier machines.

Eigenschappen:

  • Weinig trillingen
  • Goedkope funderingstechniek
  • Geen grondafvoer

Toepassing:

Grindkernen zijn ideaal voor funderingen met gelijk verdeelde belasting, zoals reservoirs, opslagruimtes en leidingen.

grindkernen124.47 kB
Oostende