Soetaert
Diepwanden
Soilmix
London

UK Tideway

Soilmixing in the UK!

Londen is een metropool die blijft groeien. Er was echter één ding dat sinds 1850 niet meer meegroeide: de riolering. Anno 2018 werd de opslagcapaciteit ferm overschreden. Bij de minste regenval loopt het rioolwater over in de Thames. Deze laatste is een open riool geworden. Het project Tideway London moet een oplossing bieden: het verzamelen van het rioolwater en zuiveren buiten het centrum.

Over een traject van 25km, langs de oever van de Thames, werden diepe schachten gemaakt. Deze worden onderling verbonden en na een koppeling zal het rioolwater buiten het centrum van London gezuiverd worden.

Op ons werd beroep gedaan voor twee ronde soilmix-wanden. De donutvormige wand werd gerealiseerd tot 20 meter diep. Daartoe werden 62 moten uitgevoerd tot op de kalklaag. Het hoofddoel van onze Soilmix werken was de realisatie van enerzijds een isolatie van de aanwezige naftaleen verontreiniging en anderzijds een geleidingswand voor een diepwand van 60m diep. De diepste schacht van het volledige Thames Tideway project.

Soetaert werkte mee aan deze nieuwe installatie, die minimum even lang moet meegaan als de initiële.

Soilmix
Diepwanden