Soetaert
Grondankers
Soilmix
Kortrijk

Broelkant

Soilmix en archeologie onder de Broeltorens

Voor de realisatie van een ondergrondse parking voor drie nieuwe luxe appartementsblokken naast de historische Broeltorens werd eerst een oude school afgebroken. Onder de funderingen vond men resten van een oude refuge kapel en van de eerste vesting van Kortrijk. Dus gelijktijdig met onze uitgraving, liep ook een archeologisch onderzoek.

Soetaert was verantwoordelijk voor de uitgraving van de kelder. We maakten een waterdichte bouwkuip met de soilmixtechniek tot 19,10m diep. Deze soilmixwanden moesten vlak naast bestaande gebouwen en geschoorde gevels gebeuren, dus we moesten heel omzichtig tewerk gaan. En kolfje naar onze hand!

Vooraleer er met de uitgraving gestart werd, boorden we ankers in de soilmixwand. Na de uitgraving zat onze taak als hoofdaannemer erop en leverden we het project op aan ons moederbedrijf Jan De Nul Group.

Soilmix
Grondankers